Ärihoone

PALDISKI MNT 104A, 104N, 106A, 106B, 106/1 KINNISTUTE JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Asukoht: Haabersti tn, Mäekõrtsi tn, Mõisapõllu tn ja Paldiski mnt vaheline ala, Haabersti linnaosa, Tallinn

Brutopind: 89314 m2

Valmis: Vastuvõetud 2013

Arhitektid: Meeli Truu, Kaja Tuhkanen

DP koostamise eesmärk on määrata ehitusõigust  ärihoone eluruumidega (või äri- ja elu) kõrghoone ehitamiseks ja täiendavat perspektiivset  hoonestusõigust  olemasoleva tanklale.  

Planeeringu arhitektuurse ja linnaehitusliku  lahenduse  leidmiseks kõrghoone alale korraldati arhitektuurne konkurss. Detailplaneeringu mahulisplaneeringulise lahenduse aluseks on konkursil väljavalitud töö. 

Planeeringus käsitleva ala kinnistu piire muudetakse ning maakasutuse sihtotstarvet korrastatakse. Lisaks on antud detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Kõrghoone krundile määratakse ehitusõigus kuni 32 maapealse ja kahe  maa-aluse korrusega ärihoone eluruumidega rajamiseks. Hoone on ette nähtud rajada kolme eri funktsiooni ja vormilt eristuva korpusena:  üle hoonestusala ulatuva 5-korruselise kaubandus-parkimishoonena, millest  kõrguvad kaks büroo- ja majutusruumidega torni.

Ärimaa krundile on detailplaneeringus määratud olemasolevale tanklale täiendavalt perspektiivne hoonestusõigus  kuni 5-korruselise ärihoone  rajamiseks.