Planeering

PALDISKI MNT 25 JA 25A KINNISTUTE DETAILPLANEERING

Asukoht: Paldiski mnt ja Madara tn vaheline ala, Kristiine lo, Tallinn

Brutopind: 17900 m2

Valmis: Kehtestatud 2018

Arhitektid: Meeli Truu, Raiko Reinson

Planeeringu arhitektuurne ja linnaehituslik lahendus on sündinud koostöös mitmete arhitektidega, otsides õiget vormi on kasutatud töömaketti ja mudeldamist ning analüüsitud Kesk-Euroopa raudtee äärset ehituskunsti. Järeldused on tehtud konkreetsete näidete baasil. Läbi on töötatud liikumine krundil ja Paldiski mnt ja Madara tänava konsooli poolt kaetud ühendus, mis on praktiline Eesti kliimas ning loob ka võimaluse kujundada kvaliteetsema arhitektuurikeelega hoone. Planeeringus on ette nähtud avalik ja poolavalikud alad. Avalikuks ruumiks on ette nähtud Paldiski maantee poolt väljak ning 5 meetri laiune läbikäik läbi planeeritava ala.   

Detailplaneeringuga anti ehitusõigus uue ja kaasaegse äri-büroohoone ehitamiseks. Lisaks anti detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeringu realiseerimisel kujuneb käsitletav ala polüfunktsionaalseks alaks, mis muudab piirkonda linnaehituslikult mitmekesisemaks ning aitab kaasa piirkonna arengule, sidudes omavahel külgnevad kvartalid.