Detailplaneering

TALLINNA KALASADAMA ÜMBRUSE DETAILPLANEERING

Asukoht: Linnahalli – Põhja pst – Suur-Patarei tn ja Kalasadama vaheline ala, Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn

Brutopind: 154479 m2

Valmis: Kehtestatud 2017

Arhitektid: Meeli Truu, Nadezda Bruk

Kalasadama ümbruse detailplaneeringuga sooviti taastada ajaloolised sidemed linna ja mere vahel, kavandades sinna tänapäevase, planeeringult ja arhitektuurilt kvaliteetse linnakeskkonna, lähtudes samas olemasolevatest säilitatavatest väärtustest.

Detailplaneeringu eesmärgiks on avada linnakodanikele pääs mere äärde ning luua sidus avalik ruum ja anda linnaruumiliselt sobiv lahendus piirkonna arendamiseks ning hoonestamiseks.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada alale krundid, määrata kruntidele ehitusõigus, kitsendused ja nõuded, lahendada tehnovõrgud ning liiklus ja parkimine; määrata haljastuse põhikontseptsioon ja lahendused ning tagada jätkusuutlik linnakeskkond. Planeeringu ülesandeks oli Kalamaja möödasõidutee (Kalaranna tänava) koridori määramine koos haljaskoridori säilitamisega.