Teenused

projekteerimine

 • Asendiplaani osa (teed, rajatised, maastikuarhitektuur)
 • Arhitektuurne osa
 • Sisearhitektuurne osa
 • Konstruktiivne osa
 • Veevarustuse ja kanalisatsiooni osa
 • Tulekustutussüsteemi osa (sprinkler, veeudu, gaaskustutus)
 • Kütte, ventilatsiooni ja jahutuse osa (sh mehaaniline suitsueemaldus)
 • Energiatõhususe osa (energia simulatsioon, suvine ruumitemperatuuri kontroll, külmasildade arvutus ja loomuliku valguse analüüs)
 • Elektripaigaldise osa (tugev-, nõrkvool ja automaatika – hoone- ning tuleohutusautomaatika)
 • Tuleohutuse osa (sh evakuatsiooni ja tulekahju simulatsioonid)
 • Akustika osa
 • Eelarvestamine (jooksev eelarvestamine, mahutabelite ja taotluseelarvete koostamine)
 • Peaprojekteerimine / Projekteerimistööde projektijuhtimine / BIM koordineerimine
 • Projekteerimistööde läbiviimiseks vajalike uuringude organiseerimine
 • LEED sertifitseerimine (Leadership in Energy and Environmental Design)
 • Visualiseerimine – 3D pildid, animatsioonid, VR (Virtual Reality)
 • Maketeerimine – makettide ehitamine

detailplaneeringud

 • Detailplaneeringu arhitektuurmahulise osa koostamine
 • Detailplaneeringu tehnilise osa koostamine
 • Detailplaneeringu tarvis vajalike uuringute organiseerimine

tellija nõustamine / esindamine

 • Projekteerimistööde ettevalmistamisel (lähteandmete kogumine, hangete korraldamine) / läbiviimisel (tööde korraldamine)
 • Ehitustööde ettevalmistamisel / läbiviimisel (lähteandmete kogumine, hangete korraldamine) / läbiviimisel (tööde korraldamine)
 • Sisustustööde ettevalmistamisel / läbiviimisel (lähteandmete kogumine, hangete korraldamine) / läbiviimisel (tööde korraldamine)

Võta meiega ühendust